fbpx

7 kľučových bodov pre vyliečenie vašich bolestí

Cesta k zdraviu pozostáva z mnohých faktorov a návšteva nášho centra je len jedna z mnohých skladačiek. Kľúč k uzdraveniu je vo Vás a vašom prístupe. Buďte precízny ako športovec, ktorý sa pripravuje na olympiádu. Alebo astronaut, ktorý sa pripravuje na let na mesiac. Osvojte si týchto 7 jednoduchých pravidiel pre vaše zdravie:

 1. Dodržujte program terapie, hlavne mimo centra.
  Cielená terapia na základe podrobného vyšetrenia je často nevyhnutná pre proces uzdravenia, ale zďaleka nie je všetkým. Pamätajte že čas strávený v našom centre je iba malým zlomkom času, ktorý trávite doma, či v práci. Ak by terapia bola jediným miestom zmeny k lepšiemu, tak sa efekt dostaví iba ťažko. Samozrejmosťou je potreba viery v uzdravenie a dôvera v to, že Váš liečebný program je ta správna cesta.

 2. Manažujte pracovné zaťaženie a stres.
  Tak ako sa športovec nezlepšuje počas tréningu, ale počas regenerácie. Tak aj každý z nás obnovuje svoje zdravie a funkčné kapacity práve počas odpočinku, kedy sa dostáva do prevahy parasympatický nervový systém. Toto však môže byť narušené prílišným stresom, kedy “zvyšujeme otáčky” a umočnujeme protipól parasympatika, sympatický nervový systém. Množstvo zdravotných problémov sa dá často vyriešiť len nápravou v oblasti primeraného zaťaženia a hladiny stresu.

 3. Majte dostatok kvalitného spánku.
  Spánok je úzko prepojený s bodom dva a parasympatikovým nervovým systémom. Okrem toho sa počas spánku vyplavuje vysoké množstvo rastové hormónu kľučového pre regeneráciu. Nedostatok spánku zvyšuje riziko výskytu cukrovky, hypertenzie, srdcových chorôb, mozgovej príhody, chronických bolestí ale dokonca aj riziko zranenia (hlavne v športe). Viac o spánku a možnostiach zvýšenia jeho kvality nájdeťe v ďalšom článku (kliknite TU).

 4. Naučte sa relaxovať a navodiť mentálnu pohodu.
  Čo je pre nás nepríjemný stres a aký podnet nás dokáže vyviesť z rovnováhy, záleží od aktuálneho mentálneho stavu a nastavenia. Určite sa stretli s tým, že tá istá životná situácia môže byť pre jedného priam tragédiou, zatiaľ čo iný mávne rukou. Napriek tomu istému vonkajšiemu podnetu dochádza ale k diametrálne odlišnej odozve organizumu. Schopnosť relaxovať a využívať rôzne relaxačné techniky nám pomáha znížiť úroveň stresu a aktivitu sympatického nervového systému. Naopak podporiť parasympatický nervový systém či schopnosť bezproblémového zaspatia a schopnosť užiť si kvalitný spánok. Nezabúdajte na to, že “katastrofizácia” ochorenia a problémov je rovnako negatívna forma stresu a ovplyvňuje priebeh liečby.

 5. Majte dostatok pestrého pohybu.
  Nedostatok pohybu a hlavne pestrého pohybu je jeden z hlavných problémov tejto doby. Výsledkom je epidémia obezity, cukrovky, osteoporózy, psychických problémov a bolestí pohybového aparátu. Nemusíte pritom každý deň navštevovať fitko, aby ste eliminovali najvýraznejšie riziká. Skúste menej používať výťah a viac schody. Menej auto a viac chôdzu či bicykel. Nesedieť hodiny bez pohnutia, ale vložiť si niekoľko malých pohybových aktivít, ktoré vás nielen rozhýbu, ale môžu zvýšiť aj celkovú efektivitu.

 6. Vnímajte svoje telo, ako reaguje na rôzne podnety a značte si poznatky.
  Proces terapie by mal byť vždy individualizovaný a mal by sa priebežne vyvíjať. To sa však dá spraviť kvalitne iba vtedy, ak máme dostatok informácii nielen pred terapiou ale hlavne počas nej, ako sa mení stav a ako reagujete na rôzne podnety. Jediná osoba ktorá je s vami stále ste vy. Áno, je ťažké si to objektivizovať, či zapamätať aspoň trochu dôležité veci, preto je potrebné vedome robiť “seba prieskum” a priebežne si zapisovať zistenia.

 7. Starajte sa o seba ako o niekoho, za koho máte zodpovednosť.
  Jedným z najväčších problémov je, keď klienti robia iba tak trochu. Najčastejšia iba tak, aby ich to až tak nebolelo, niekedy dokonca iba tak, aby sa nepovedalo, aj keď efekt nie je žiadny. Nie, raz do týždňa cvičiť 5 minút nemá zmysel. Čo ale ak by mal zdravotný problém náš domáci miláčik alebo naše dieťa? Tam sa v drvivej väčšine prípadov situácia diametrálne líši. Zaplatíme vyšetrenia a terapie aj u najlepších odborníkov, nakúpime lieky, ktoré starostlivo dávkujeme. Zistíme si viac o príčinách ochorenia a možnostiach liečby, dozeráme na dodržiavanie režimu a všetko ostatné podriaďujeme procesu uzdravenia. Vďaka takémuto prístupu v drvivej väčšine prípadov uzdravenie naozaj príde.

Zamyslite sa nad týmito bodmi a porozmýšľajte nad tým, ako by sa zmenilo vaše správanie, prístup a liečba, ak by ste týchto 7 pravidiel dodržiavali. Následne zmente prístup nielen k terapii, ale k životu ako takému a vykročte na cestu zdravia a spokojného života.

Rada na záver:

Vytlačte si týchto 7 základných bodov a prilepte si ich na miesta, kde trávite najviac času aby ste mali neustále pripomenutie toho, čo Vás posunie vpred:

 1. Dodržujte program terapie, hlavne mimo centra.

 2. Manažujte pracovné zaťaženie a stres.

 3. Majte dostatok kvalitného spánku.

 4. Naučte sa relaxovať a navodiť mentálnu pohodu.

 5. Majte dostatok pestrého pohybu.

 6. Vnímajte svoje telo, ako reaguje na rôzne podnety a značte si poznatky.

 7. Starajte sa o seba ako o niekoho, za koho máte zodpovednosť.