fbpx

Vyhnite sa zbytočnej operácii chrbta, vďaka fyzioterapii.

Denne sa v našom Fyziocentre stretávame s klientmi, ktorých okrem bolestí chrbta trápi aj strach z nálezu na MRI. Ako je to ale naozaj s výsledkami z MRI a do akej miery sú dôležité pre určenie správnej diagnózy a následnej terapie?

Žiaľ nielen medzi laickou verejnosťou, ale stále aj v časti odborných kruhov prevládajú zastarané a vedecky nepodložené názory, ktoré stavajú nálezy štrukturálnych poškodení na MRI na piedestál.

 

„Čo ale hovorí veda a prax na vede založená? Pacient nie je MRI!“

 

Pokrok v tejto oblasti zabezpečili hlavne štúdie, ktoré sa zameriavali na výsledky magnetickej rezonancie u asymptomatickej populácie (teda ľudí bez bolestí a iných prejavov). V štúdii z roku 2014 vyšetrili magnetickou rezonanciou vyše 3000 ľudí bez akýchkoľvek obtiaží. Výskyt degenerácie disku u asymptomatických jedincov sa zvyšoval od 37 % u 20-ročných až na 96 % u 80-ročných účastníkov štúdie a výskyt protrúzie disku sa zvýšil z 29 % vo veku 20 rokov na 43 % vo veku 80 rokov. Záver štúdie je, že s pribúdajúcim vekom sa výskyt štrukturálnych zmien zvyšuje a je to prirodzená súčasť starnutia.

 

„Je takmer isté, že každý dospelý človek má prítomné štrukturálne zmeny platničiek. Aj závažné poškodenia nemusia byť bolestivé z čoho vyplýva, že bolesť nemusí prameniť z poškodenej platničky aj keď sú obe veci prítomné.“

 

Ďalšia zaujímavá štúdia sa zameriavala na mladých mužov, kadetov leteckej akadémie, u ktorých sa neprejavovali žiadne bolesti. Zistila že len 23 % nemalo žiadne detekovateľné nálezy na MRI zobrazovaní. 30 % kandidátov malo aspoň jedno vysušenie disku, 13 % malo aspoň jedno zúženie disku, 18 % vykazovalo protrúziu disku, 8 % malo extrúziu disku.

U 2 z 350 (<1 %) kadetov boli dokonca pozorované asymptomatické zlomeniny stavcov.

 

„Závažné poškodenie platničiek diagnostikované MRI mohli vzniknúť roky pred rozvinutím bolestí, ktoré môžu mať úplne iný pôvod. Sústredenie sa na výsledky MRI môže negatívne vplývať na priebeh liečby pretože nás môže uberať nesprávnym smerom.“

 

V predošlej časti sme sa sústredili na to, prečo nie je štrukturálny nález to najhlavnejšie. Vďaka týmto zisteniam vieme jednoducho zmiesť obavy klienta z toho, či fyzioterapia chrbtice dokáže pomôcť, aj keď sú zjavné štrukturálne zmeny veľkého rozsahu. Poďme si to ešte viac rozobrať merítkom medicíny/fyzioterapie založenej na dôkazoch.
Veľká štrukturálna zmena bolieť nemusí, ale dá sa ovplyvniť? Áno a to dokonca aj bez priamej liečby. Štúdia z roku 2014 ukázala, že pacienti so sekvestrovanou herniou driekového disku, zaznamenali vymiznutie symptómov v priemere za 1,33 ± 1,34 mesiaca a rádiografické vymiznutie za 9,27 ± 13,32 mesiacov. Tieto liečivé procesy sú teda telu prirodzené aj pri najzávažnejších poškodeniach a úlohou fyzioterapie je tieto procesy podporiť. Nefarmakologicky znižovať bolesť, obnoviť funkciu pohybového aparátu a vytvoriť podmienky na to, aby sa predchádzalo ďalším závažným ochoreniam pohybového aparátu.

 

„Operovať alebo neoperovať? Veda napovie, stav a názor pacienta rozhodne!“

 

Čerstvá metaanalýza, ktorá hodnotila 24 štúdii s 1711 účastníkmi, hodnotí operačnú liečbu (diskektómiu) ako účinnejšiu v odstraňovaní bolesti v krátkodobom a strednodobom horizonte, v dlhodobom horizonte sa však nejaví nijak významne prínosnejšia, ako konzervatívne liečby. Preto je na zvážení pacienta, na základe vedeckých dôkazov a názorov zdravotníckych pracovníkov, aký spôsob terapie si vyberie, určujúci by mal byť stav pacienta stanovený vyšetrením a vývoj stavu v reakcii na konzervatívnu liečbu.

Výborný príklad je prípad klienta nášho Fyziocentra Ten po približne siedmych týždňoch fyzioterapie prešiel zo stavu, kedy mal silné vyžarujúce bolesti až do stavu, kedy tieto bolesti úplne odzneli. A to aj napriek tomu, že MRI ktoré bolo vykonané v štvrtom týždni fyzioterapie našlo masívnu extrúziu platničky. Podarilo sa to vďaka nášmu podrobnému vyšetreniu, intenzívnej fyzioterapii spúšťacích bodov (trigger pointov), ktoré dokážu generovať bolesť a prenesenú bolesť (kliknite sem a pozrite si tretie video), mobilizáciám kĺbov a pohybovej terapii (pozrite si zaujímavé cvičenia na doma). Viac vo videu nižšie.

Čo by ste si mali zapamätať (nielen) z obsahu článku:

 

1.     Pacient nie je MRI, MRI je len jedno z mnohých vyšetrení.

2.     Kľúčová pre úspech liečby je viera a vôľa pacienta pracovať na svojom stave.

3.     Hlavný terapeut je pacient: „pristupujte k liečbe, ako by ste boli kozmonaut a mali by ste letieť na mesiac“.

4.     Operáciu indikuje lekár, ktorý by ale mal byť oboznámený s danými štúdiami a mal by o nich (rovnako ako o rizikách operácie) informovať pacienta, ktorý sa na základe toho rozhodne.

5.     Čakanie na operáciu či vyšetrenie by malo byť vyplnené (fyzio)terapiou. Môže sa stať, že tá bude pre uzdravenie dostatočná.

6.     Príčina mnohých bolestí, hlavne chronických, spočíva v určitých zmenách v centrálnom nervovom systéme a už nemá pôvod v poškodených či preťažených tkanivách a preto štandardná terapia (ani operačná) nemusí byť úspešná. Uistite sa, že ste boli dôkladne vyšetrený príslušnými lekármi, ale aj fyzioterapeutom.

Vyšetrenie a terapia v spolupráci s odborníkom je len jedna z kľúčových vecí.
Prečítajte si viac o ďalších siedmich TU.

Zdroje a užitočné odkazy na štúdie:

1.     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30540719/

2.     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24630494/

3.     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25009200/

4.     https://eymj.org/DOIx.php?id=10.3349/ymj.2002.43.3.283

5.     https://www.joas.org.in/article.asp?issn=2666-7150;year=2021;volume=9;issue=1;spage=31;epage=38;aulast=Arfaaz

6.     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31030110/

7.     www.fyzioc.sk

8.     www.edufyt.sk

9.     https://www.bfosteo.london/blog/are-anatomical-abnormalities-normal-in-a-healthy-population-very-high-percentage-of-abnormalities-found-by-scans-in-patient-who-werent-in-pain

10.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25584950

11.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21940544

12.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25636988

13.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25430861

14.  http://bjsm.bmj.com/content/early/2018/06/09/bjsports-2018-099257

15.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22835390

16.  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2473011417S000311