Vyšetrenie a terapia

Komplexná diagnostika pohybového aparátu (50 min)                             49€  Vyšetrenie/diagnostika a terapia (50 + 25 min)                                       73,5€ Individuálna terapia/cvičenie (75 min)                                                       58,5€ Individuálna terapia/cvičenie (50 min)                                                          39€ Individuálna terapia/cvičenie (25 min)                                                       19,5€ Individuálne terapie a cvičenia: Fyzioterapia, Liečebná telesná výchova, Manuálna terapia, Elektroliečba, Ultrazvuková terapia, Kombinovaná terapia, Kinesiotaping 

MASÁŽE A CVIČENIA

Masáž (75 min)                                                                                             58,5 €
Masáž (50 min)                                                                                                39 €
Fyzio-tréning(50 min)                                                                                      39 €
Masáž (25 min)                                                                                             19,5 €
Druhy masáži: Liečebná masáž, Masáž šije a nôh, Manuálna lymfodrenážna masáž, Tehotenská masáž, Reflexná masáž, Bankovanie

Ceny platné od 1.1.2022. Všetky informácie o službách nájdete po kliknutí na jednotlivé služby v cenníku.
Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 24 hodín pred termínom.