fbpx

Vyšetrenie a terapia

Komplexná diagnostika pohybového aparátu (50 min)                            49 €  Individuálna terapia/cvičenie (50 min)                                                        44 €
Individuálna terapia/cvičenie (75 min)                                                       66 € Individuálna terapia/cvičenie (25 min)                                                       22 € Individuálne terapie a cvičenia: Fyzioterapia, Liečebná telesná výchova, Manuálna terapia, Elektroliečba, Ultrazvuková terapia, Kombinovaná terapia, Kinesiotaping, IASTM terapia 

Vyšetrenie lekárom a fyzioterapia 50 min – 59€
Komplexná diagnostika pohybového aparátu (50 min) – 49€
Vyšetrenie/diagnostika a terapia (50 + 25 min) – 73,5€
Individuálna terapia/cvičenie (75 min) – 58,5€
Individuálna terapia/cvičenie (50 min) – 39€
Individuálna terapia/cvičenie (25 min) – 19,5€
Individuálne terapie a cvičenia: Fyzioterapia, Liečebná telesná výchova, Manuálna terapia, Elektroliečba, Ultrazvuková terapia, Kombinovaná terapia, Kinesiotaping 

MASÁŽE A CVIČENIA

Masáž (75 min)                                                                                                66 €
Masáž (50 min)                                                                                                44 €
Fyzio-tréning (50 min)                                                                                     44 €
Masáž (25 min)                                                                                                22 €
Druhy masáži: Liečebná masáž, Masáž šije a nôh, Tehotenská masáž, Reflexná masáž, Bankovanie

Ceny platné od 1.1.2022. Všetky informácie o službách nájdete po kliknutí na jednotlivé služby v cenníku.
Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 24 hodín pred termínom, v opačnom prípade platí stornopoplatok 50%. Príplatok za víkendový termín 50%.