fbpx

PEVÁ POMOC PRI PODVRTNUTOM ČLENKU ČI ZRANENOM KOLENE

Podvrtnutie členku či kolena sú veľmi časté poranenia. Vhodnou prvou pomocou a domácou liečbou dokážeme prispieť k skoršiemu uzdraveniu. Protokol RICE a POLICE sú dva podobné základné návody ako postupovať pri bežných úrazoch a poranení mäkkých tkanív ako je napríklad podvrtnutie členka. Jednoduchší RICE je v našich končinách dobre známy hlavne medzi trénermi a športovcami. Jeho pôvod siaha až do 80-tych rokov. Názov konceptu RICE je odvodený zo štyroch slov, z ktorých pozostáva základný návod, ako postupovať pri poranení mäkkých tkanív:

Rest – oddych: pri poraneniach mäkkých tkanív je potrebný dostatočný oddych, hlavne v prvých dňoch po zranení, aby sa zabránilo zväčšeniu rozsahu zranenia a zväčšeniu opuchu ktorý predlžuje dobu liečby.

Ice – chlad: schladenie alebo „zaľadovanie“ postihnutého miesta znižuje prietok krvi, a tým krvácanie v mieste poranenia a následný opuch. Má aj protizápalový účinok a mierni bolesť. Chlad by sme mali aplikovať 15 až 20 minút aspoň 3 krát denne po dobu štyroch až šiestich dní. Ľad neprikladáme priamo na pokožku ale cez uterák alebo inú tkaninu aby sme nespôsobili omrzliny. Chladenie nepoužívame ak je poranená aj pokožka.

Compression – stiahnutie (npr. kompresným obväzom) pomáha znižovať opuch, ktorý môže dlhodobo zhoršovať prekrvenie v oblasti, a tým aj spomaliť hojenie. Väčšie opuchy hlavne v blízkosti kĺbov zhoršujú aj pohyblivosť a zvyšujú bolestivosť. Ideálne sú kompresné rukávy alebo pančuchy, prípadne kompresný obväz, ktorý môže plniť aj fixačnú funkciu.

Elevation – zdvihnutie poraneného miesta (ak je to možné) nad úroveň zvyšku tela podporí návrat žilnej krvi a tým znižuje opuch.

Protokol POLICE (Protection – Optimal Loading – Ice – Compression – Elevation) vychádza z novších poznatkov a skúseností. Rozširuje a dopĺňa protokol RISE a zdôrazňuje primeranú ochranu poraneného miesta a optimálne zaťaženia a dáva menšiu váhu na zložku ľadu, kompresie a zdvihnutia.

Protection – ochrana poraneného miesta pred ďalším poranením. Je to upozornenie pred nadmerným zaťažením počas skorých štádií zranenia a pred predčastným návratom k športovému zaťaženiu.

Optimal Loading  – optimálne zaťaženie  pozostáva z vykonávania pohybov zranenou časťou tela, ktoré nespôsobujú bolesťpočas, ani po cvičení, ani následný opuch. Postupnosť pohybov  je od najmenej náročnejších, po zložitejšie a ťažšie. Začíname pasívnym pohybom a postupne podľa možností prechádzame na aktívne pohyby bez odporu, s odporom. Pacienti často vo svojej opatrnosti šetria zranenú časť príliš dlho, čo predlžuje dobu liečby a hlavne návrat k plnej funkcii. Eiff M.P. a Smith A.T. vykonali na Oregonskej univerzite štúdiu, v ktorej rozdelili 82 pacientov s podvrtnutím členka do dvoch skupín. Prvá skupina nosila prvé dva dni po zranení pružnú ortézu a náslených 8 dní postupne začali zaťažovať členok počas rehabilitácie. Druhej skupine imobilizovali členok na 10 dní sadrovou dlahou. Prvá skupina ktorá absolvovala skorý pohybový program pociťovala po troch týždňoch výrazne nižšiu bolesť  (57% oproti 87%, p = 0,02). Taktiež schopnosť vrátiť sa do bežného pracovného zaťaženia po desiatich dňoch po úraze, bola výrazne väčšia v prvej skupine (54% verzus 13%, p <0,001).

Účinnosť ochladzovania je podľa najnovších štúdií sporná a prehnané ochladzovanie môže spomaľovať liečbu. Ochladzovanie totiž znižuje prekrvenie aj zápal. Zápal je však jeden s mechanizmov hojenia a je v určitej miere potrebný. Taktiež prílišné znižovanie prekrvenia spomaľuje hojenie. Preto sa vo väčšine článkov (o POLICE) odporúča využívať ochladzovanie iba prvé dni  2 až 3 dni po zranení a v prípade silného opuchu a zápalu. Účinok kompresie a zdvihnutia končatiny sa prejavuje počas aplikovania, a po jeho ukončení sa zväčša opuch vracia. To značne znižuje prínos daných postupov hlavne pri používaní mimo akútnej fázy po zranení.

Po rozbore viacerých článkov a diskusií, a na základe osobných skúseností, odporúčam používať novší protokol POLICE, ktorý je podrobnejší a reflektuje na nové poznatky v danej oblasti. Napriek tomu je jeho aplikovanie vo výraznej miere závislé od pocitov a osobných skúseností. Pre optimálnu liečbu a hlavne prevenciu zranení odporúčame absolvovať aj podrobné vyšetrenie pohybového aparátu.