fbpx

ZRANENIE PREDNÉHO SKRÍŽENÉHO VÄZU: PRÍČINY A MECHANIZMY PORANENIA

Anatómia

      Predný skrížený väz alebo ACL (Anterior Cruciate Ligament) je jeden zo štyroch hlavných väzov stabilizujúcich kolenný kĺb. Je uložený hlboko vnútri kĺbu a spája stehennú kosť s píšťalou. Väz stabilizuje kĺb v predo–zadnom smere (bráni vypadnutiu píšťaly vpred) a rotácii. So zadným skríženým väzom (PCL) vytvárajú vo vnútri kolena (v interkondylárnom priestore) tvar písmena X, keďže obe prebiehajú v diagonálnom smere. Po stranách kolenného kĺbu sa nachádzajú vnútorný väz (LCM) a vonkajší väz (LCL), ktoré fixujú koleno proti pohybom do strán.

.Mechanizmus a príčiny zranenia

      Najčastejší mechanizmus zranenia je rotačný pohyb v kolene alebo prepadnutie, či vtlačenie kolena z bočnej strany. Koleno je náchylnejšie, ak sa tieto pohyby dejú súčasne. Zranenie sa vyskytuje najmä v prípade, keď stehenná kosť vykonáva vnútornú rotáciu, píšťala voči nej vonkajšiu rotáciu a súčasne sa koleno prepadáva do vnútra, do valgozity. Vo futbale vzniká až takmer polovica zranení bezkontaktne. Najrizikovejšie situácie, pri ktorých môže nastať zranenie, sú rýchla zmena smeru, náhle zastavenie alebo spomalenie pri behu, nesprávne vykonaný dopad pri skoku a priamy kontakt (náraz) kolena. Riziko poranenia zvyšuje tiež únava, zlá technika prevedenia a nedostatočná pripravenosť na dané zaťaženie. V našej praxi v rámci vyhodnocovania rizika takéhoto poranenia sledujeme a testujeme hlavne stabilitu dolných končatín pri dopade či zmene smeru, funkčnosť chodidla a silu dolných končatín.

Riziko zranenia u žien a mužov

      Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (USA) si v roku 2006 viac než 46 000 športovkýň vo veku do dvadsať rokov poranilo predný skrížený väz. Takmer 30 000 úrazov si vyžiadalo chirurgický zákrok, pričom až 70% poranení vzniklo bez alebo len s minimálnym kontaktom s inými hráčkami. Podľa rôznych štatistík sú ženy významne náchylnejšie na poranenie predného skríženého väzu, a to 2 až 8 násobne. Štúdia, ktorá skúmala počet poranení športovcov vysokých škôl v USA preukázala, že na 100 000 tréningových a súťažných jednotiek pripadá u hráčov futbalu 44 poranení predného skríženého väzu, zatiaľ čo u hráčiek futbalu je ich až 96.


      Vysvetlení tejto náchylnosti pre zranenie predného skríženého väzu u žien je viacero. Základné rozdiely sú širšia panva u žien, väčšia flexibilita, ale zároveň nižšia úroveň silových schopností. Majú menší priestor pre skrížené väzy a častejšie sa u nich vyskytuje valgozita kolien (kolená dovnútra). U mužov sa šírka interkondylárneho priestoru (priestor, v ktorom sa nachádzajú skrížené väzy) s vyššou telesnou výškou zväčšuje, zatiaľ čo u žien nie. To môže, hlavne pri hyperextenčnom pohybe a rotácii, viesť k privretiu väzu a jeho poškodeniu. Niektoré štúdie poukazujú na zmeny laxnosti väzov v závislosti na období menštruačného cyklu. Významnú úlohu hrá aj nepomer sily medzi kvadricepsom a hamstringami, ktorý je u mužov menší ako u žien. Niektoré výskumy poukázali, že hamstringy by mali dosahovať minimálne 60% sily kvadricepsu (pri úhlovej rýchlosti 30°/s), aby sa minimalizovalo zranenie. Ďalším faktorom je aj dlhšia latentná doba odozvy svalov stabilizujúcich koleno. Tieto informácie je nutné zohľadniť pri tvorbe tréningových plánov športovkýň a zvýšiť priestor pre prevenciu zranení predného skríženého väzu.

Príznaky poranenia a prvá pomoc

Prvým príznakom, ktorý sa prejaví priamo pri poranení, je pocit vykĺbenia a prasknutia v kolene, ktorý je sprevádzaný bolesťou kolena a jeho následným opuchom už v prvých hodinách po úraze. Bežným príznakom je aj obmedzená hybnosť, dokonca až blokáda a pocit nestability. Krvný výron v kolene sa zväčša prejaví len pri vyťahovaní tekutiny z kolenného kĺbu. Ako prvú pomoc môžete využiť uplatnenie protokolu RISE alebo protokolu POLICE, o ktorých sa dozviete viac v článku “PRVÁ POMOC PRI PODVRTNUTOM ČLENKU ČI ZRANENOM KOLENE.“. Základom oboch protokolov je fixácia kolena a využitie chladu na zmiernenie opuchu. Za týmto účelom môžeme využiť aj polohovanie v ľahu s vyložením nohy na vyvýšené miesto a miernu kompresiu. Dôležité je čo najskôr navštíviť lekára, ktorý vykoná potrebné vyšetrenia a presne stanoví diagnózu a postup liečby.

Zdroje k článku

  1. http://www.webmd.com/fitness-exercise/guide/knee-ligament-injuries#1
  2. http://www.hughston.com/a-acl.aspx
  3. http://www.momsteam.com/health-safety/muscles-joints-bones/knee/acl-injuries-in-female-athletes
  4. https://medlineplus.gov/magazine/issues/summer08/articles/summer08pg24-26.html
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867093/
  6. Barber-Westin SD, Noyes FR, Galloway M. Jump-landcharacteristics and muscle-strengthdevelopment in youngathletes: a gendercomparison of 1140 athletes 9 to 17 years of age. Am J Sprts Med. 2006;34(3):375-384.
  7. Zatsiorsky, V.M. a Kraemer, W.J. Silový trénink: praxe a věda.
  8. http://womenselfprotection.blogspot.sk/2014/02/sical-differences-between-men-and-women.html