Gynekologická fyzioterapia

Fyzioterapia v gynekológií pre zdravie v tehotenstve a po pôrode

Vstupná diagnostika gynekologickej fyzioterapie je komplexný prístup k posúdeniu zdravotného stavu ženy pred i po pôrode. Je to vstupná brána pre akúkoľvek ďalšiu prácu s vašim telom. Keďže každá klientka má individuálne potreby, a tiež individuálne štádium dysbalancie, či problému, na diagnostike si dávame mimoriadne záležať. Slúži nielen ako nástroj riešenia vzniknutých príčin bolestí, ale tiež ako nástroj na prevenciu a bezproblémový chod ženského pohybového aparátu, skvalitnenie tréningu a kontrolu dosahovaného progresu. 

Je jedinou objektívnou metódou, na základe ktorej je možné zostaviť individuálny rehabilitačný plán zameraný na oblasť ženského bruška, intímne partie alebo diastázu.

 

Ako vám gynekologická fyzioterapia pomôže?

Okrem zdravotných aspektov sa využíva aj na predchádzanie problémov a hladký priebeh tehotenstva a pôrodu. Taktiež slúži na predchádzanie komplikácii po pôrode, stabilizáciu a posilnenie dôležitých svalov. Prostredníctvom diagnostiky vieme cielene naplánovať proces nápravy vzniknutých komplikácií ako sú napríklad diastáza, inkontinencia, posilnenie či relaxácia panvového dna, problémy s kostrčou, problémy s otehotnením, riešenie a stabilizácia jazvy po sekcii a mnoho iného. Prostredníctvom profesionálneho prístupu dokážeme často zlepšiť psychickú i fyzickú kondíciu klientky.

Vyberáme pre vás také formy diagnostiky, ktoré najlepšie korešpondujú s vašimi problémami a cieľmi. Zvyčajne to sú protokoly svetoznámych konceptov analytickej diagnostiky – NeuroKinetic Therapy, mechanický koncept Mulligan konceptu, ale aj tradične používaný Funkčný svalový test a McKenzie metóda. Ďalej ich rozširujeme o špecializované testy intímnych oblastí (napríklad PERFECT test) a hodnotenie diastázy. Cieľom je vybrať takú diagnostiku, ktorá zodpovedá vašim predstavám a potrebám.

 

Súkromné rehabilitačné centrum v Bratislave | Fyziocentrum

Pre koho je gynekologicko fyzioterapeutická diagnostika vhodná?

Je vhodná najmä pre ženy všetkých vekových kategórií, ktoré dbajú na stav svojho tela a fyzickej pohody. Pomáhame budúcim mamičkám s prípravou a posilnením panvového dna pri plánovaní tehotenstva. Tiež je viac než vhodná na preverenie stavu a vrátenie tela mamičky do harmonického stavu po pôrode. Je nevyhnutná pre zistenie stavu zdravotných problémov gynekologického charakteru, na riešenie oblasti panvového dna a pod. 

 

Liečebná gyneko fyzioterapia je vhodná pri:

 • Relaxácii a posilňovaní panvového dna
 • Príprave na tehotenstvo a pôrod
 • Posúdenie stavu pohybového aparátu pri predchádzaní problémov z nesprávnych stereotypov
 • Pre nastavenie individuálneho liečebného postupu na odbúranie rôznych príčin bolestí 
 • Regenerácií po pôrode 
 • Ošetrení jazvy po sekcii
 • Posúdenie stavu pri bolestiach v driekovej časti chrbtice a bolestiach kostrče
 • Riešení problémov po gynekologických zákrokoch
 • Riešení problémov s ovisnutým bruškom po pôrode
 • Riešení diastázy
 • Riešení inkontinencie

 

Gynekologicko fyzioterapeutickú diagnostiku Vám neodporúčame v prípade, že:

Prekonávate vírusové, infekčné alebo iné ochorenie.

 

Trvanie, cena a priebeh gynekologicko fyzioterapeutikej diagnostiky

Gynekologicko fyziterapeutiká diagnostika ošetrovanej klientky trvá 50 minút a prebieha v príjemnom harmonickom prostredí s relaxačnou hudbou a aromalampou. Cena vyšetrenia je 49 eur.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je vhodné diagnostiku doplniť o ďalšie odporúčané terapie v 2 – 4 týždňových intervaloch. Preto sme pre Vás pripravili cenovo zvýhodnený balík 7 terapií, ku ktorej dostanete 8. zadarmo. Výborné výsledky dosahujeme pri kombinovaní cielených posilňovacích cvičení s Fyziotréningom. Fyziotréning podporí a predĺži pozitívny efekt. Získate všetky potrebné zručnosti k vykonávaniu cielených cvičení z pohodlia vášho domova a bez potreby dohľadu profesionálneho fyzioterapeuta.

 

Špecialisti na gynekologicko fyzioterapeutickú diagnostiku

Vo Fyziocentre Zdravo a Fit dbáme na kvalitu služieb a preto ich môžu vykonávať iba špecializovaný terapeuti. V našom tíme to je Mgr. Michaela Šarmírová, ktorá je jednou z mála fyzioterapeutiek, ktorá má vzdelanie so zameraním na terapiu svalov panvového dna s certifikáciou od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky. Problematika gynekologickej fyzioterapie jej bola blízka už počas štúdia, ktoré absolvovala v Českej republike, známej pre tradíciu a vysokú kvalitu odboru rehabilitácie. V rámci svojich záverečných prác sa venovala predovšetkým tehotným ženám, ale po návrate na Slovensko a absolvovaní rady školení, svoj obzor rozšírila aj o terapie popôrodných komplikácii (diastáza, inkontinencia a iné).
 

Zavolajte nám a nájdeme vhodný termín, ktorý vám vyhovuje : 0910 196 016

49.00€