fbpx

CROSS-TRANSFER EFFECT AKO NÁSTROJ UDRŽANIA SVALSTVA A SILY AJ NAPRIEK ÚRAZU

Tento fenomén bol pozorovaný po silovom tréningu jednej končatiny, po ktorom nasledovalo zvýšenie sily aj u netrénovanej končatiny. Z tohto dôvodu tento efekt využívajú tréneri a fyzioterapeuti, keď nie je možné nielen trénovať poranenú končatinu ale dokonca s ňou ani aktívne pracovať, pohybovať či držať ju voči gravitácii. 

Ako to funguje?

Prepojenia centier nášho mozgu so svalmi sa vo svojom priebehu križujú čo sa ukazuje v tom, že pravá mozgová hemisféra ovláda svaly na ľavej polovici tela a ľavá hemisféra zas pravú polovicu tela. Niektorí autori popisujú že následkom tohto kríženia dráh dochádza k “prelievaniu” centrálnych motorických príkazov na opačnú stranu napriek tomu, že nedochádza k žiadnym pohybom. Ďalšie štúdie preukázali celkovú odozvu organizmu na silové zaťaženie jednej končatiny jednak hormonálnou odozvou (vzostupom testosterónu a rastového hormónu) ale aj zvýšeným prietoku krvi aj v nezaťažovanej končatine. Tieto zistenia by mohlo našu pozornosť uprieť výhradne na sekundárnu rekaciu organizmu regulačnými mechanizmami, pokiaľ by neexistovali aj štúdie popisujúce efekt tréningu motoriky a jemnej motoriky jednej končatiny na netrenovanú končatinu čo poukazuje aj na neurologický podklad cross-transfer efektu.

Využitie v praxi:

Každé vážnejšie poranenie končatiny má za následok obmedzenie pohybovej aktivity. Už po niekoľkých dňoch imobilizácie zaznamenávame výrazný pokles objemu svalu, svalovej sily a motorickej funkcie čo zhoršuje proces návratu k plnému zdraviu a funkcii. Posilňovaním, vytrvalostným tréningom a tréningom motoriky druhej, zdravej končatiny, dokážeme znížiť negatívne následky imobilizácie a urýchliť tak zotavenie a návrat k bežnému ale aj športovému životu. Samozrejme vždy musíme zvážiť aj možné negatíva ako zhoršenie krvácavosti pri príliš skorom nasadení alebo “vyžarovanie” svalovej aktivity keď sa pri veľkom sústredení môžu nechtiac aktivovať aj svaly poranenej končatiny.  Ďalšou zaujímavou a vedecky podloženou technikou ktorú je možné taktiež využiť je obmedzenie prítoku krvi. O tom však nabudúce.

Zdroje k článku

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11723973/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3581565/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11034430/
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18202577/
  4. https://scholar.google.sk/scholar?q=CROSS-TRANSFER+EFFECT+pubmed&hl=sk&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3DsflYVK4OPjgJ
  5. https://www.facebook.com/modernmanualtherapy/photos/a.468408286507622/3616845571663862/?type=3%3F